Oldbit

Alba Cayuela, veu

Jordi Solé, guitarra

Oldbit és una expressió de l’ànima, una emoció, un sospir, un lament antic suspès en l’aire resistent al pas del temps…Oldbit interpreta cançons escrites per compositors nord-americans de principis del segle passat que retrataven una emoció, una inquietud o una exaltació que dècades després segueixen sent vigents, no han perdut el seu valor i encara avui ens toquen, ens commouen, ens interpel·len.

Oldbit no és una màquina del temps, ja que els seus components reinterpreten les cançons fent ús de les noves tecnologies que ens han brindat el nou segle, però sí que és la connexió amb el senyor del segle passat amb bigoti o llargues barbes que assegut en la banqueta del seu piano fotografiava i deixava impresa una inquietud immortal. Els membres d’aquest duet s’han inspirat i han tractat de tornar a transmetre aquesta mateixa emoció gairebé cent anys després.

El pas del temps i, concretament, el salt del nou segle, ha portat moltíssims canvis, sobretot tecnològics i socials, que han canviat la nostra manera de relacionar-nos i sembla ser que això no pararà i seguirà mutant. Per aquesta raó, quan un cant és capaç de resistir tots aquests canvis i és capaç de fer renéixer les mateixes emocions que ja existien des de fa moltes dècades, la pregunta que queda en l’aire és la següent:

– No és quelcom màgic? No és meravellós? Sens dubte la resposta és que si, és un miracle.

IMG_0334 filtre baixat

Oldbit es una expresión del alma, una emoción, un suspiro, un lamento antiguo suspendido en el aire resistente al paso del tiempo…Oldbit interpreta canciones escritas por compositores norteamericanos de principios del siglo pasado que retrataban una emoción, una inquietud o una exaltación que décadas después siguen estando vigentes, no han perdido su valor y todavía hoy nos tocan, nos conmueven, nos interpelan.

Oldbit no es una máquina del tiempo, ya que sus componentes reinterpretan las canciones haciendo uso de las nuevas tecnologías que nos han brindado el nuevo siglo, pero sí que es la conexión con el señor del siglo pasado con bigote o largas barbas que sentado en la banqueta de su piano fotografiaba y dejaba impresa una inquietud inmortal. Los miembros de este dueto se han inspirado y han tratado de volver a transmitir esa misma emoción casi cien años después.

El paso del tiempo y, concretamente, el salto del nuevo siglo, ha traído muchísimos cambios, sobretodo tecnológicos y sociales, que han cambiado nuestra manera de relacionarnos y parece ser que esto no parará y seguirá mutando. Por esta razón, cuando un canto es capaz de resistir todos estos cambios y es capaz de hacer renacer las mismas emociones que ya existían desde hace muchas décadas, la pregunta que queda en el aire es la siguiente:

-¿acaso no es algo mágico, no es maravilloso? sin duda alguna la respuesta es que sí, es un milagro.

 

Anuncios